Karin is specialist in systeemdenken (gericht op het onderzoeken van patronen, verbanden en relaties en de wisselwerking daartussen) en het bewaken van het juiste perspectief op ieder detailniveau. Ze richt zich daarbij op individuele interacties in een situatie en op interventies rond een maatschappelijk vraagstuk of bij gebruik van producten of diensten.Van daaruit richt ze zich op het systeemniveau: welke lessen kun je trekken uit experimenten, hoe schaal je dat op, en hoe pas je het systeem daarop aan? Om uiteindelijk het liefst het gesprek te voeren over daadwerkelijke culturele transformaties en nieuw houding en gedrag op maatschappelijk niveau (macroniveau). Dat doet ze vol enthousiasme en toewijding – iedere ontwerpvraag, hoe klein of groot ook, benadert Karin even serieus en met evenveel energie.

Achtergrond en ervaring

Na haar master Design for Interaction (TU Delft) werkte Karin aan verschillende social design projecten en de verschillende facetten van onderzoek daarbinnen. Ze werkte voor haar afstuderen aan een project waarbij verpleegkundigen actief betrokken werden bij het verbeteren van hun werkomgeving door middel van technologie.