Wat we voor je doen

Customer Revolution helpt organisaties in het publieke domein om te innoveren. En om je klanten echt te begrijpen. Samen verankeren we klantgericht denken en werken in het DNA van je organisatie.

We onderzoeken de leefwereld en ervaring van je klanten. Ontwikkelen strategie met impact, inclusief routekaart met concrete acties. Ontwerpen en implementeren nieuwe, of verbeteren bestaande diensten. En begeleiden je bij de veranderingen die nodig zijn. Public service design noemen we dat.

Wat we doen: lees meer over onze diensten

Wat we je helpen bereiken

Samenwerken met Customer Revolution levert je het volgende op:

Enthousiaste klanten die zich gezien, gehoord en begrepen voelen en gemakkelijk hun zaken kunnen regelen.

Betrokken en bezielde medewerkers die excellente service leveren en zorgen voor een uitzonderlijke beleving voor álle klanten.

Mensgerichte én efficiënte diensten die maximale toegevoegde waarde bieden voor zowel je klanten als je organisatie.

Betere resultaten: een beter imago, een sterkere reputatie, betere financiële resultaten en tevreden stakeholders.

100% blijvende impact door onze praktische, stapsgewijze aanpak, kennisoverdracht, coaching en ondersteuning.

Hoe we werken

Voor elk type vraagstuk volgen we een beproefd proces, dat uiteraard is afgestemd op jouw specifieke vraag. We verdiepen ons altijd eerst in de leefwereld en ervaring van je klanten. En leren je organisatie, je doelen en je diensten goed kennen. Als we de volledige context snappen, zoeken we naar kansen voor innovatie. En maken we keuzes voor vandaag, morgen én overmorgen.

Dat leidt bijvoorbeeld tot een nieuwe strategie. Of tot het verbeteren van je huidige dienstverlening. Maar net zo vaak ontwerpen en implementeren we compleet nieuwe diensten.

Altijd is co-creatie het uitgangspunt. Samen maken we keuzes. Samen innoveren we je diensten. En samen maken we je organisatie in alle facetten klantgerichter – stapsgewijs en behapbaar.

Daarbij werken we in multidisciplinaire teams, die bestaan uit een van onze strategisch adviseurs, een van onze service designers en (vooral) uit jouw collega’s en klanten. Op de juiste momenten zorgt een van onze onderzoekers voor het inzicht dat nodig is.

7 bouwstenen van de klantgerichte organisatie: de basis van onze werkwijze