Wat we voor je doen

Customer Revolution helpt organisaties in het publieke domein om te innoveren. We werken op het snijvlak van maatschappelijke vraagstukken en publieke dienstverlening. Samen met alle betrokkenen ontwerpen en implementeren we oplossingen waarin de  mensen weer centraal staan.

We beginnen daarom bij het in kaart brengen van het vraagstuk en het echt begrijpen van de leefwerelden en ervaring. Op basis daarvan ontwikkelen we een nieuw toekomstperspectief, inclusief routekaart met concrete acties. En ontwerpen en implementeren we nieuwe interventies, interacties en diensten. Of verbeteren bestaande servicerelaties. We begeleiden je bij de veranderingen die nodig zijn. Social service design noemen we dat.

Wat we je helpen bereiken

Samenwerken met Customer Revolution levert je het volgende op:

Betrokken mensen die zich gezien, gehoord en begrepen voelen en makkelijk hun zaken kunnen regelen.

Oplossingen met impact voor taaie maatschappelijke vraagstukken en betere dienstverlening.

Mensgerichte én efficiënte diensten die maximale toegevoegde waarde bieden voor zowel je klanten als je organisatie.

100% blijvende impact door onze praktische, stapsgewijze aanpak, gericht op co-creatie, kennisoverdracht, coaching en ondersteuning.

Hoe we werken

Voor elk type vraagstuk volgen we een beproefd proces, dat uiteraard is afgestemd op jouw specifieke vraag. Ongeacht de stappen die we zetten, altijd is co-creatie het uitgangspunt.

Samen zoeken we naar nieuw perspectief, naar kansen voor verandering, verbinding, verbetering en innovatie. Samen maken we keuzes voor vandaag, morgen én overmorgen. En samen maken we je organisatie in alle facetten klantgerichter – stapsgewijs en behapbaar.

Daarbij werken we in multidisciplinaire teams, die in elk geval bestaan uit een van onze strategisch (innovatie)adviseurs, een van onze social service designers en (vooral) uit jouw collega’s en klanten. Op de juiste momenten zorgt een van onze onderzoekers voor het inzicht dat nodig is.