Projecten en opdrachtgevers

Onze opdrachtgevers, hoe verschillend ze soms ook zijn, hebben 1 ding gemeen: ze geloven dat ze hun dienstverlening zo simpel en makkelijk mogelijk moeten maken voor hun klanten. Daarom zorgen ze dat ze hun klanten écht leren kennen, meten en monitoren ze ervaringen. En werken ze op basis van dat inzicht doorlopend aan verbetering en vernieuwing. Dat past bij onze overtuiging. We zijn dan ook trots op alle organisaties waar we mee samenwerken in overheid, onderwijs, (jeugd)zorg en welzijn, werk en inkomen, infrastructuur en transport, wonen, energie en water, justitie en veiligheid.

Betere handvatten en meer impact voor initiatieven die 55-plussers ondersteunen in zoektocht naar werk

Start Foundation is ervan overtuigd dat er voor iedereen ruimte is om mee te doen op de arbeidsmarkt. De groep werkzoekende 55-plussers is een ‘focusgroep’ die de komende tijd extra aandacht krijgt. Ook Customer Revolution vindt het belangrijk dat er voor iedereen ruimte is op de arbeidsmarkt. In opdracht van Start Foundation werkten we persona’s uit voor de focusgroep, om zo een stapje dichterbij een inclusieve arbeidsmarkt te komen.

Lees meer

Procesbegeleiding doorontwikkeling online nieuws in pressure cooker sessies

Rijkswaterstaat vond het tijd om de volgende stap te zetten in de doorontwikkeling van haar online nieuwsvoorziening vanuit de corporate dienst. Na het ontwikkelen van een ‘light versie’ van een online newsroom wilde RWS onderzoeken hoe de organisatie nog sneller kan reageren op de actualiteit, haar doelgroepen snel kan voorzien van de juiste, betrouwbare informatie, en hoe ze gestructureerd kan werken aan de reputatie van de organisatie. Customer Revolution hielp Rijkswaterstaat om te kijken naar de toekomst en het ‘naar een hoger plan tillen’ van de online nieuwsvoorziening. Dit deden we in de vorm van een aantal pressure cooker sessies.

Lees meer

Klantgericht en begrijpelijk communiceren over pensioenen – zonder in te boeten aan merkbeleving

Warm en begrijpelijk communiceren staat hoog in het vaandel van het Pensioenfonds voor Zorg en Welzijn (PFZW). PFZW staat voor toegankelijkheid, betrokkenheid en een gevoel van samen. Om deze kernwaarden consistent uit te dragen, communiceert de organisatie volgens de eisen van een eigen Stijlgids en Schrijfwijzer. Toch ontstond intern het gevoel dat deze kwaliteitseisen niet voldoende gehaald werden. Signalen? Telefoontjes van klanten. En interne steekproeven: ‘wat doet deze boodschap met mij?’ ‘begrijp ik zelf eigenlijk wel wat er staat?’. Daarom vroeg PFZW Customer Revolution om een onafhankelijk onderzoek uit te voeren naar de kwaliteit van de (standaard)brieven.

Lees meer

Gedragen en geïntegreerde digitale strategie voor 7 gemeenten

In de 7 gemeenten die samenwerken in de Drechtsteden zijn de afgelopen jaren de nodige initiatieven gestart ter verbetering of vernieuwing van digitale dienstverlening en communicatie. Daarnaast lag er voor sommige gemeenten al een dienstverleningsstrategie. Toch was er de wens om al deze documentatie en initiatieven samen te brengen tot één breed gedragen, gezamenlijk beleidsstuk voor online communicatie en digitale dienstverlening.

Lees meer

Betere, integrale dienstverlening aan gezinnen met multiproblematiek

Hoe kun je de aanpak van multiproblematiek in gezinnen verbeteren? Door het perspectief van de gezinnen centraal te zetten. Het ministerie van Justitie en Veiligheid vroeg ons hierbij te helpen. We deden onderzoek naar de leefwereld, behoeften en verwachtingen van gezinnen én professionals. Samen met onze vrienden van OSAGE zetten we de inzichten om in klantreizen, die samen met een onderzoeks- en adviesrapport concrete handvatten geven voor verbeteringen.

Lees meer

Persona’s: beter begrip van situatie en context studenten en medewerkers

Online je cijfers raadplegen. Mobiel afspraken plannen met je studieadviseur. Nog snel even in de tram checken waar je later vandaag colleges hebt. Bij een toonaangevende onderwijsinstelling mag je als student én als medewerker een service verwachten die van deze tijd is. De Vrije Universiteit (VU) Amsterdam zette de digitalisering in met een reeks persona’s als gids. Waarbij deze persona’s niet alleen de studenten vertegenwoordigen, maar ook de medewerkers. Zo kon en kan de digitale dienstverlening aan alle kanten worden geoptimaliseerd.

Lees meer

Design thinking als fundament voor de toekomst

Jeugdformaat wil altijd innoveren in haar dienstverlening en onderzoekt periodiek hoe ze nog beter kan aansluiten bij de (toekomstige) klantvraag. Een van de gebieden is het onderwijs. Customer Revolution begeleidde de organisatie met een inspiratiesessie Design Thinking om te zoeken naar mogelijkheden en kansen.

Lees meer

Innovatieve, persoonlijke digitale dienstverlening in 2020

Gemeente Tilburg heeft haar (digitale) dienstverlening en communicatie goed op orde. Maar Tilburg wil niet op haar lauweren rusten. Ze is klaar voor the next level: excellente en écht gepersonaliseerde dienstverlening, nóg meer vanuit de leefwereld, behoeften en ambities van inwoners. Customer Revolution hielp bij het formuleren van een toekomstbeeld en de strategie om daar te komen.

Lees meer

Ontdek hoe wij jou kunnen helpen

Contact

Of bel Boudewijn Bugter 06 24 24 68 58