Cases en opdrachtgevers

Onze opdrachtgevers geloven dat, bij de taaie maatschappelijke problemen die ze moeten tackelen, de sleutel tot een oplossing altijd in de leefwereld van mensen ligt. Daarom willen ze die leefwereld écht begrijpen. Zodat ze op basis van dat inzicht actief kunnen (samen)werken aan transitie. Aan oplossingen met impact. En zodat ze hun dienstverlening doorlopend kunnen verbeteren en vernieuwen. Dat past bij onze overtuiging. We zijn dan ook trots om samen te werken met organisaties in overheid, onderwijs, (jeugd)zorg en welzijn, werk en inkomen, infrastructuur en transport, wonen, energie en water, justitie en veiligheid.

Beter aansluiten op de leefwereld van nieuwkomers

Gemeente Arnhem wil dat nieuwkomers zich snel thuis voelen in hun nieuwe stad. Dat ze makkelijker hun draai vinden in de Nederlandse cultuur, en mee kunnen doen in de samenleving. Daarom vroeg de gemeente zich af: hoe verbeteren we onze communicatie met nieuwkomers? Hoe ziet hun leefwereld en -situatie eruit? Welke vragen en problemen hebben zij als ze naar Arnhem komen? Wij hielpen hen om die vragen te beantwoorden.

Lees meer

Een wervingsstrategie op maat voor aankomende studenten

Jaarlijks maken ongeveer 60.000 aanstaande WO-studenten hun keuze voor een studie. Maar op welk moment begon hun oriëntatieproces? Wanneer dachten ze voor het eerst na over een studiekeuze? En welke mensen, gebeurtenissen of factoren waren van invloed? Voor Wageningen University & Research zochten we het uit. We brachten het pad in kaart dat verschillende typen aankomende studenten bewandelen, vanuit Nederland én daarbuiten.

Lees meer

De juiste snaar raken in employer branding

Een van de beste onderwijswerkgevers zijn in 2022; dat is de ambitie van Hogeschool Inholland. Maar wat betekent dit in de ogen van potentiële docenten? En waaraan zou de hogeschool moeten werken om de juiste mensen te werven voor de functie van docent? Om daarin de juiste strategie te bepalen, is inzicht en kennis nodig. Inzicht in wat potentiële docenten drijft om te solliciteren bij Inholland, inzicht in wat het betekent om er te werken, inzicht in de typen mensen die kiezen voor dit instituut en wat maakt dat ze er met plezier werken. Zo kan de hogeschool bepalen wat ze moet opzetten, veranderen of vernieuwen in de arbeidsmarktcommunicatie en de wervingsstrategie, om zo de juiste snaar te raken.

Lees meer

Bijdragen aan een Nederland zonder geldzorgen door behoeften van consumenten en professionals in kaart te brengen.

Wat hebben we nodig om onze financiële huishouding goed op orde te hebben? Welke informatie, welk advies en welke middelen zijn hierin belangrijk? En wat hebben professionals nodig om particulieren hiermee te helpen? We hielpen het Nibud om behoeften van hun doelgroepen in kaart te brengen. In eerste instantie voor het maken van een nieuwe website. Zo dragen we een beetje bij aan een Nederland zonder geldzorgen.

Lees meer

Een levenslange relatie opbouwen met jonge alumni

Je opleiding en je universiteit horen bij je identiteit. We zijn vaak best trots op wat we gestudeerd hebben, en waar. Maar als alumni doen we er eigenlijk weinig mee. Zeker in de eerste jaren na ons afstuderen. Soms verliezen we de universiteit een beetje uit het oog. Wageningen University & Research (WUR) wil graag een levenslange, warme band blijven houden met haar oud-studenten. Customer Revolution zocht voor de WUR uit waar jonge alumni behoefte aan hebben, en hoe de universiteit daarin kan voorzien.

Lees meer

Nabestaanden ontzorgen na het overlijden van een dierbare

Als een dierbare overlijdt, staat de wereld even stil. Tegelijkertijd moet je nog dezelfde dag in beweging komen. Terwijl je hoofd er totaal niet naar staat, moet je van alles regelen. Hoe kan de overheid het je zo makkelijk mogelijk maken? Wij ondersteunden alle betrokken instanties – samen met onze vrienden van OSAGE – rond het ontwerp van een nieuw, empathischer proces.

Lees meer

De toekomst van online nieuwsvoorziening ontwerpen in design sprint

Rijkswaterstaat vond het tijd om te onderzoeken hoe ze nog sneller kan reageren op de actualiteit. Doel: haar doelgroepen sneller voorzien van de juiste, betrouwbare informatie. En gestructureerd werken aan de reputatie van de organisatie. Customer Revolution hielp Rijkswaterstaat om te kijken naar de toekomst, in een design sprint met een aantal pressure cooker sessies.

Lees meer

Begrijpelijk communiceren over pensioenen – zonder in te boeten aan merkbeleving

Het Pensioenfonds voor Zorg en Welzijn (PFZW) staat voor toegankelijkheid, betrokkenheid en een gevoel van samen. Zeker rond het taaie onderwerp dat pensioen voor veel mensen toch is, staat warm en begrijpelijk communiceren dan hoog in het vaandel. Toch ontstond intern het gevoel dat de communicatie onvoldoende aansloot op de leefwereld van klanten én op de eigen kernwaarden. Dus vroeg PFZW ons onderzoek te doen naar de kwaliteit van de (standaard)brieven.

Lees meer

Gedragen en geïntegreerde digitale strategie voor 7 gemeenten

In de 7 gemeenten die samenwerken in de Drechtsteden zijn de afgelopen jaren de nodige initiatieven gestart ter verbetering of vernieuwing van digitale dienstverlening en communicatie. Daarnaast lag er voor sommige gemeenten al een dienstverleningsstrategie. Toch was er de wens om al deze documentatie en initiatieven samen te brengen tot één breed gedragen, gezamenlijk beleidsstuk voor online communicatie en digitale dienstverlening.

Lees meer

Ontdek hoe wij jou kunnen helpen

Contact

Of bel Boudewijn Bugter 06 24 24 68 58