Projecten en opdrachtgevers

Onze opdrachtgevers, hoe verschillend ze soms ook zijn, hebben 1 ding gemeen: ze geloven dat ze hun dienstverlening zo simpel en makkelijk mogelijk moeten maken voor hun klanten. Daarom zorgen ze dat ze hun klanten écht leren kennen, meten en monitoren ze ervaringen. En werken ze op basis van dat inzicht doorlopend aan verbetering en vernieuwing. Dat past bij onze overtuiging. We zijn dan ook trots op alle organisaties waar we mee samenwerken in overheid, onderwijs, (jeugd)zorg en welzijn, werk en inkomen, infrastructuur en transport, wonen, energie en water, justitie en veiligheid.

Betere, integrale dienstverlening aan gezinnen met multiproblematiek

Hoe kun je de aanpak van multiproblematiek in gezinnen verbeteren? Door het perspectief van de gezinnen centraal te zetten. Het ministerie van Justitie en Veiligheid vroeg ons hierbij te helpen. We deden onderzoek naar de leefwereld, behoeften en verwachtingen van gezinnen én professionals. Samen met onze vrienden van OSAGE zetten we de inzichten om in klantreizen, die samen met een onderzoeks- en adviesrapport concrete handvatten geven voor verbeteringen.

Lees meer

Persona’s: beter begrip van situatie en context studenten en medewerkers

Online je cijfers raadplegen. Mobiel afspraken plannen met je studieadviseur. Nog snel even in de tram checken waar je later vandaag colleges hebt. Bij een toonaangevende onderwijsinstelling mag je als student én als medewerker een service verwachten die van deze tijd is. De Vrije Universiteit (VU) Amsterdam zette de digitalisering in met een reeks persona’s als gids. Waarbij deze persona’s niet alleen de studenten vertegenwoordigen, maar ook de medewerkers. Zo kon en kan de digitale dienstverlening aan alle kanten worden geoptimaliseerd.

Lees meer

Design thinking als fundament voor de toekomst

Jeugdformaat wil altijd innoveren in haar dienstverlening en onderzoekt periodiek hoe ze nog beter kan aansluiten bij de (toekomstige) klantvraag. Een van de gebieden is het onderwijs. Customer Revolution begeleidde de organisatie met een inspiratiesessie Design Thinking om te zoeken naar mogelijkheden en kansen.

Lees meer

Innovatieve, persoonlijke digitale dienstverlening in 2020

Gemeente Tilburg heeft haar (digitale) dienstverlening en communicatie goed op orde. Maar Tilburg wil niet op haar lauweren rusten. Ze is klaar voor the next level: excellente en écht gepersonaliseerde dienstverlening, nóg meer vanuit de leefwereld, behoeften en ambities van inwoners. Customer Revolution hielp bij het formuleren van een toekomstbeeld en de strategie om daar te komen.

Lees meer

Workshops klantreizen op Denktank IZO

Tweemaal per jaar organiseert Zorginstituut Nederland een Denktank IZO (Informatievoorziening Zorg en Ondersteuning). Tijdens de tweede editie van 2017 gingen 110 deelnemers in Corpus Congress Center aan de slag met het thema ‘de stem van de klant’. Hoe kunnen we samen met burgers de informatievoorziening van zorg en ondersteuning vernieuwen en verbeteren? Onze workshop “Klantreizen: inzicht in de ervaring van je klant” paste perfect in het programma.

Lees meer

Betere interne dienstverlening aan de medewerkers van Brandweer en GGD

Service is van ons allemaal, en iedereen is op zijn eigen terrein verantwoordelijk voor continue verbetering. Dat, zo vonden de clusterhoofden Informatiemanagement en ICT van de Veiligheidsregio Fryslan, zou elke medewerker van de kolom Bedrijfsvoering op een positieve manier tussen de oren moeten krijgen. Ze zochten een methode die de verschillende afdelingen binnen de kolom Bedrijfsvoering helpt om hier onderling doorlopend het gesprek over aan te gaan. Aan Customer Revolution de vraag om daarbij te helpen.

Lees meer

Ontdek hoe wij jou kunnen helpen

Contact

Of bel Boudewijn Bugter 06 24 24 68 58