Cases en opdrachtgevers

Onze opdrachtgevers geloven dat, bij de taaie maatschappelijke problemen die ze moeten tackelen, de sleutel tot een oplossing altijd in de leefwereld van mensen ligt. Daarom willen ze die leefwereld écht begrijpen. Zodat ze op basis van dat inzicht actief kunnen (samen)werken aan transitie. Aan oplossingen met impact. En zodat ze hun dienstverlening doorlopend kunnen verbeteren en vernieuwen. Dat past bij onze overtuiging. We zijn dan ook trots om samen te werken met organisaties in overheid, onderwijs, (jeugd)zorg en welzijn, werk en inkomen, infrastructuur en transport, wonen, energie en water, justitie en veiligheid.

Bijdragen aan een Nederland zonder geldzorgen door behoeften van consumenten en professionals in kaart te brengen.

Wat hebben we nodig om onze financiële huishouding goed op orde te hebben? Welke informatie, welk advies en welke middelen zijn hierin belangrijk? En wat hebben professionals nodig om particulieren hiermee te helpen? We hielpen het Nibud om behoeften van hun doelgroepen in kaart te brengen. In eerste instantie voor het maken van een nieuwe website. Zo dragen we een beetje bij aan een Nederland zonder geldzorgen.

Lees meer

Een levenslange relatie opbouwen met jonge alumni

Je opleiding en je universiteit horen bij je identiteit. We zijn vaak best trots op wat we gestudeerd hebben, en waar. Maar als alumni doen we er eigenlijk weinig mee. Zeker in de eerste jaren na ons afstuderen. Soms verliezen we de universiteit een beetje uit het oog. Wageningen University & Research (WUR) wil graag een levenslange, warme band blijven houden met haar oud-studenten. Customer Revolution zocht voor de WUR uit waar jonge alumni behoefte aan hebben, en hoe de universiteit daarin kan voorzien.

Lees meer

Nabestaanden ontzorgen na het overlijden van een dierbare

Als een dierbare overlijdt, staat de wereld even stil. Tegelijkertijd moet je nog dezelfde dag in beweging komen. Terwijl je hoofd er totaal niet naar staat, moet je van alles regelen. Hoe kan de overheid het je zo makkelijk mogelijk maken? Wij ondersteunden alle betrokken instanties – samen met onze vrienden van OSAGE – rond het ontwerp van een nieuw, empathischer proces.

Lees meer

De toekomst van online nieuwsvoorziening ontwerpen in design sprint

Rijkswaterstaat vond het tijd om te onderzoeken hoe ze nog sneller kan reageren op de actualiteit. Doel: haar doelgroepen sneller voorzien van de juiste, betrouwbare informatie. En gestructureerd werken aan de reputatie van de organisatie. Customer Revolution hielp Rijkswaterstaat om te kijken naar de toekomst, in een design sprint met een aantal pressure cooker sessies.

Lees meer

Begrijpelijk communiceren over pensioenen – zonder in te boeten aan merkbeleving

Het Pensioenfonds voor Zorg en Welzijn (PFZW) staat voor toegankelijkheid, betrokkenheid en een gevoel van samen. Zeker rond het taaie onderwerp dat pensioen voor veel mensen toch is, staat warm en begrijpelijk communiceren dan hoog in het vaandel. Toch ontstond intern het gevoel dat de communicatie onvoldoende aansloot op de leefwereld van klanten én op de eigen kernwaarden. Dus vroeg PFZW ons onderzoek te doen naar de kwaliteit van de (standaard)brieven.

Lees meer

Gedragen en geïntegreerde digitale strategie voor 7 gemeenten

In de 7 gemeenten die samenwerken in de Drechtsteden zijn de afgelopen jaren de nodige initiatieven gestart ter verbetering of vernieuwing van digitale dienstverlening en communicatie. Daarnaast lag er voor sommige gemeenten al een dienstverleningsstrategie. Toch was er de wens om al deze documentatie en initiatieven samen te brengen tot één breed gedragen, gezamenlijk beleidsstuk voor online communicatie en digitale dienstverlening.

Lees meer

Betere, integrale aanpak van multiproblematiek in gezinnen

Hoe kun je de aanpak van multiproblematiek in gezinnen verbeteren? Door het perspectief van de gezinnen centraal te zetten. Het ministerie van Justitie en Veiligheid vroeg ons hierbij te helpen. We deden onderzoek naar de leefwereld, behoeften en verwachtingen van gezinnen én professionals. Samen met onze vrienden van OSAGE zetten we de inzichten om in klantreizen, die samen met een onderzoeks- en adviesrapport concrete handvatten geven voor verbeteringen.

Lees meer

Beter begrip van situatie en context studenten en medewerkers

Online je cijfers raadplegen. Mobiel afspraken plannen met je studieadviseur. Nog snel even in de tram checken waar je later vandaag colleges hebt. Bij een toonaangevende onderwijsinstelling mag je als student én als medewerker een service verwachten die van deze tijd is. De Vrije Universiteit (VU) Amsterdam zette de digitalisering in met een reeks persona’s als gids. Waarbij deze persona’s niet alleen de studenten vertegenwoordigen, maar ook de medewerkers. Zo kon en kan de digitale dienstverlening aan alle kanten worden geoptimaliseerd.

Lees meer

Anders kijken naar Rotterdammers: persoonlijker begeleiden naar werk

Met de service Mijn Werkkompas kan de gemeente Rotterdam mensen met een bijstandsuitkering persoonlijk en op maat helpen. Bij het zoeken naar werk én bij het werken aan de uitdagingen in hun leven. Samen met management, beleid en uitvoering ontwikkelden en implementeerden we het concept en een bijpassende nieuwe aanpak voor de begeleiding, inclusief klantproces, instructies, trainingen en digitale tooling.

Lees meer

Ontdek hoe wij jou kunnen helpen

Contact

Of bel Boudewijn Bugter 06 24 24 68 58