De start van het project Brainstormsessie Start Foundation

We startten dit project met een brainstormsessie om een eerste indruk te krijgen van de doelgroep: wie zijn ze, en wat hebben ze nodig?  Bij deze sessie waren vertegenwoordigers van verschillende initiatieven vanuit het hele land aanwezig om mee te denken.
De initiatieven werken dagelijks met de doelgroep, en brengen daarom veel expertise in. Zo hoorden we  interessante en relevante verhalen uit het werkveld. We bespraken welke respondenten we het beste konden spreken in ons onderzoek, welke vragen we zouden kunnen stellen en hoe we het beste vorm konden geven aan de uiteindelijke persona’s.

Luisteren naar werkzoekenden

Daarna gingen we in gesprek met een groep werkzoekenden 55-plussers. In diepte-interviews vroegen we hen naar hun ervaringen met werkloosheid en het zoeken naar werk. Dat deden we aan de hand van de narratieve interviewmethode, waarin we luisterden naar de verhalen zoals ze die zelf aan ons vertelden. En daaruit kwamen, bewust of onbewust, veel behoeften en emoties naar voren. Zo achterhaalden we wat werkloos zijn betekent in het dagelijks leven van werkzoekenden. We bespraken hun belevingen in de zoektocht naar werk. Maar ook wat ze nodig hebben om terug te keren op de arbeidsmarkt.

Dynamische persona’s

Luisterend naar alle verhalen, ontdekten we dat werkzoekenden door een proces gaan. Behoeften, houdingen en motivaties veranderen, afhankelijk van de fase in het proces. Zo ontstonden uit de onderzoeksresultaten vier menstypen die we uitwerkten tot zich door de tijd bewegende persona’s. We integreerden dit met het verhaal van de werkzoekende, en de stappen die zij/hij zet richting werk; hieruit ontstonden persona’s waarin duidelijk wordt geschetst hoe de werkzoekende in elkaar steekt, en welke begeleiding wanneer nodig is.

Blik op de toekomstFeedbacksessie Start Foundation

In een feedbacksessie verwerkten we op- en aanmerkingen. Na het uitwerken van definitieve persona’s organiseerden we een designsessie met een aantal initiatieven. In deze sessie bespraken we de uitgewerkte persona’s, hoe deze ingezet kunnen worden, maar vooral ook wat er in de toekomst nodig is in de relatie tussen werkgever en werkzoekende, en welke rol Start Foundation hierin kan spelen. Start Foundation gebruikt de persona’s voor de vorming van nieuw beleid, en onderzoekt de mogelijkheden om persona’s in te zetten in het dagelijks werk met de huidige initiatieven.

 

Lycia Bakker, Communicatiemanager bij Start Foundation

“Met Customer Revolution hadden we een partij aan boord die ons werkveld goed begreep, waardoor we in de verschillende sessies met diverse stakeholders snel konden schakelen. Hun aanpak en expertise hebben ons waardevolle inzichten opgeleverd die de basis vormen voor onze werkwijze om oudere werkzoekenden aan een baan te krijgen. De samenwerking bracht veel energie op professioneel en persoonlijk vlak”.