We startten dit klantreisonderzoek met een literatuurverkenning van onderzoek dat al rond dit thema gedaan was c.q. door het UMC Groningen parallel gedaan werd. In aanvulling daarop organiseerden we een denktanksessie met het Ministerie van Justitie en Veiligheid, hulpverleningsprofessionals en wetenschappers, met als doel het inventariseren van typen multiprobleemgezinnen en het in kaart brengen van de eerste ideeën over klantreizen van multiprobleemgezinnen.

Daaropvolgend voerden we gesprekken met 20 hulpverleners over hun ervaringen in de praktijk. Daaruit destilleerden we een aantal klantprofielen en brachten de huidige klantreis in kaart. Deze uitkomsten toetsten we vervolgens aan de hand van interviews met 12 multiprobleemgezinnen en een dossieranalyse.

Vanuit deze klantreis en onze conclusies over knel- en verbeterpunten gingen we vervolgens met het Ministerie in gesprek om deze punten om te zetten in oplossingen. Dit werkten we (samen met onze partner OSAGE) uit in een onderzoeksrapport inclusief verbetervoorstellen (proces, organisatorisch en randvoorwaarden).

Samenvatting van bevindingen door CCV, link naar eindrapport

Op de website van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) vind je een samenvatting van onze bevindingen, plus een link naar het eindrapport.