Nieuwe toptakenwebsite gebaseerd op online strategie en toptakenonderzoek

De Provincie Zeeland ontwikkelde eind 2013 een gedegen online strategie, die richting geeft aan alle online activiteiten. Daarbij werd ze ondersteund door Present Media en Customer Revolution. Waar Present Media zich boog over de strategische keuzes, verzorgde Customer Revolution een gedegen toptakenonderzoek.

De rationale achter contentstrategie en concept

Toptakenwebsite Zeeland.nl – concept, contentstrategie, design én contentproductie door Customer Revolution

Toptakenwebsite Zeeland.nl – concept, contentstrategie, design én contentproductie door Customer Revolution

Statistieken en toptakenonderzoek basis voor conceptUiteraard is de nieuwe site gebaseerd op de online strategie. Deze vertaalde Customer Revolution in nauwe samenwerking met de Provincie door in een contentstrategie en concept voor de website. De belangrijkste gedachte daarachter was als volgt.

Op basis van de statistieken constateerden we dat slechts een klein deel van de pagina’s op Zeeland.nl het overgrote merendeel van het bezoek trokken. We zagen in de statistieken bovendien dat bezoekers – zoals bij de meeste sites – steeds vaker op Zeeland.nl terecht komen via Google en andere zoekmachines. Ze landen dan rechtstreeks op ‘inhoudspagina’s’, daarom neemt het belang van een homepage en vaste structuur steeds verder af.

Bovendien deden we in een eerder stadiumdoelgroeponderzoek met de toptakenmethode, waaruit al bleek dat er een beperkte set aan taken was waarvoor de meerderheid van de gebruikers op de website kwam. Deze twee constateringen vormde de basis voor het concept achter de nieuwe toptakenwebsite.

Content first ontwikkeling van de nieuwe toptakenwebsite

Met de bovenstaande constateringen in het achterhoofd stelden we voor om de nieuwe, meer klantgerichte site vanuit de content te ontwikkelen.

We definieerden een set van landingspagina’s, die content contextgerelateerd ontsluiten. Dit wordt ondersteund door een goede, krachtige interne zoekmachine. Zo kunnen mensen die voor niet-toptakencontent komen dat toch snel én gemakkelijk vinden. Voor documentatie, besluiten en dergelijke komt er een specifieke zoekmachine. Dit verving de vaste, sterk gelaagde structuur van de vorige website.

Contextuele landingspagina’s in een zeer platte structuur

De contextueel bepaalde landingspagina’s bundelen en ontsluiten de content over specifieke onderwerpen of onderwerpclusters. Ze vormen de ingang naar de content die erachter zit. In combinatie met de toptaken is dit een zeer krachtig mechanisme.

Op de nieuwe toptakenwebsite bestaat de structuur nog slechts uit drie lagen. Hierdoor kan de gebruiker zich makkelijker oriënteren en snel zijn weg vinden.Een platte, taakgerichte website helpt mensen hun taak zo snel mogelijk te voltooien. En vraagt dus zo min mogelijk van hun tijd. Doordat daarnaast op elk niveau de informatie gerangschikt wordt op meest gebruikt (of relevantie), en dit ook zo getoond wordt, kan de gebruiker snel en gemakkelijk de meest gedetailleerde informatie bereiken.

Mobile first design voor de nieuwe toptakenwebsite

De nieuwe toptakenwebsite is volledig responsive. In de statistieken bleek dat ook in Zeeland de smartphone en tablet steeds meer de belangrijkste devices worden.

Daarom sloten we daarop aan met een mobile first-ontwerp. We verzorgden allereerst het interactieontwerp, gevolgd door een grafisch ontwerp dat aansloot bij de nieuwe huisstijl die de Provincie parallel ontwikkelde.

Content grid zorgt voor klantgerichte content

Ten slotte verzorgde Customer Revolution de contentproductie voor de nieuwe site. Op basis van de door ons ontwikkelde contentstrategie formuleerden we per categorie (bijvoorbeeld ‘subsidies’, ‘beleidsinformatie’ et cetera) een content grid: een vaste opbouw van informatie. De context en vragen van de gebruiker bij het bezoeken van de pagina vormden daarbij het uitgangspunt.

Minder content zorgt voor betere vindbaarheid en hogere relevantie

Daarna gingen we aan de slag met het (her)schrijven van de content. Uiteindelijk brachten we de hoeveelheid content – uiteraard in nauw overleg met inhoudelijk deskundigen en afdeling Communicatie van de Provincie – drastisch terug: de nieuwe toptakenwebsite bevat nog maar zo’n 150 pagina’s. Dit zorgt voor meer relevantie en makkelijker te vinden informatie.

Bekijk de nieuwe toptakenwebsite van de Provincie Zeeland

We zijn er trots op, dat moge duidelijk zijn. Maar oordeel zelf: bekijk de nieuwe toptakenwebsite van de Provincie Zeeland.