Jeroen en Customer Revolution

“Waarom zou je er voor kiezen om 25% van de samenleving uit te sluiten van jouw digitale dienstverlening?” Jeroen vraagt het onze opdrachtgevers graag op de man af. En dat willen we ook graag. Want in Nederland hebben 4 miljoen mensen op de een of andere manier te maken met een functiebeperking. Dyslexie, slechtziendheid, autisme – noem maar op. Dat heeft impact op de manier waarop mensen je (digitale) dienstverlening kunnen gebruiken. Jeroen, onze go to-toegankelijkheidsexpert, deelt ons geloof dat iedereen recht heeft op makkelijke, begrijpelijk en toegankelijke dienstverlening. Daarom werken we samen voor opdrachtgevers die ook willen investeren in het wegnemen van drempels – letterlijk én figuurlijk. Oh, en Jeroen is bovendien onze huisgenoot; we delen ons kantoor in de Haagse Caballero Fabriek. Wel zo makkelijk.

Jeroen Hulscher in het kort

Jeroen Hulscher is een van de Nederlandse front runners op het gebied van digitale toegankelijkheid. Als developer bij een van de grootste internetbureaus van Nederland (TamTam) werd zijn interesse in toegankelijke en flexibele code alsmaar groter. Hij werkt sindsdien vanuit zijn bureau Atticus onder meer bij en met Microsoft, KING Gemeenten en Logius aan de ontwikkeling van kennis en draagvlak op het gebied van toegankelijkheid. Maar eigenlijk legt dit filmpje het allemaal het beste uit:

LinkedIn