De komende tijd gaan we aan de slag met het in kaart brengen van de kaders, wensen en eisen die aan dit project verbonden zijn. We zullen onderzoek doen onder werkzoekenden, maar ook onder hun begeleiders vanuit de gemeente. We gaan in gesprek met werkgevers, intermediairs, opleiders en andere stakeholders. Zo brengen we stap voor stap alle bouwstenen in kaart waarmee we goede persona’s kunnen opbouwen, en waarmee we marketingtechnieken als klantprofielen kunnen inzetten. Daarbij werken we nauw samen met verschillende onderdelen van de gemeente, maar ook met organisaties als Wigo4it, de gemeente Utrecht en uitzendbureaus.