In november 2015 stelden we ons voor in communicatievakblad ‘C’, uitgegeven door Logeion, in de rubriek ‘Kleiner dan 10’.

“Mensen moeten makkelijk hun zaken met bedrijven en overheden kunnen regelen. Op hun eigen moment, begrijpelijk en zonder drempels. En consistent: alle kanalen moeten naadloos op elkaar aansluiten. Daar hebben klanten recht op. Het gaat vaak goed, maar de service en communicatie van veel bedrijven en overheden moet écht beter. Meten, luisteren, leren en doorlopend verbeteren zijn dan succesfactoren. En verbeteren doe je altijd op basis van de ervaringen van je klant. Eerst bepalen hoe je het je klanten écht makkelijker maakt, dan pas kijken hoe jij meer efficiency haalt. Conversie gaat dan vanzelf omhoog. Wij helpen met onderzoek, advies, design en content. En met een methodiek en tools voor implementatie. Customer experience design, noemen we dat.”

Natanja - Profielfoto (72dpi)Natanja de Bruin

Leuk: ‘Samen met opdrachtgevers reflecteren; wat willen we bereiken en wat wil de doelgroep? Helpen en adviseren vanuit expertise en ervaring.’

Die snappen het: ‘Het Rijkmuseum. Via vergaande digitalisering kunst toegankelijk maken voor breed publiek. Laagdrempelig en vooruitstrevend.’

Bewonderaar van: Neelie Kroes, voormalig Europees Commissaris Digitale Agenda. Knap hoe zij dit op de kaart heeft gezet en zich daarmee profileert in de media.’

Bjorn - Profielfoto (72dpi)

Bjørn Jansen

Doel: ‘Elk contact tussen klant en organisatie zinvoller, leuker of waardevoller maken. Systemen zijn daarin faciliterend, je onderscheidt je met je dienstverlening.’

Tip: ‘Je hoeft niet op alle momenten te scoren.’

Toonbeeld van Customer Experience in ons land: ‘Coolblue, klantgerichtheid houdt niet op bij de website maar zit in de totale dienstverlening.’

Boudewijn - Profielfoto (72dpi)

Boudewijn Bugter

Ambitie: ‘Slechte dienstverlening de wereld uit. De klant, de mens, altijd voorop – in elke organisatie. Dat is onze drijfveer, als professionals én als bureau.’

Gaaf: ‘Ik startte twee jaar geleden en het gaat nu hard. We groeien snel: Bjørn en Natanja kwamen binnen drie maanden na elkaar. En we worden steeds meer gevraagd voor steeds complexere vraagstukken. Zo hebben we echt impact.’