Louise was voor haar komst naar Customer Revolution promovendus en docent Onderzoeksvaardigheden aan de Universiteit Utrecht. Het promotieonderzoek waarmee ze haar doctorstitel (PhD) behaalde richtte zich op pensioencommunicatie. Het maakte inzichtelijk hoe de informatieverstrekking aan pensioenconsumenten beter en effectiever kan worden ingericht. Bij Customer Revolution, dat een aantal pensioenfondsen en pensioenuitvoerders tot de klantenkring mag rekenen, zal ze dit specialisme verder ontwikkelen.

Louise kent behalve de wetenschap ook de praktijk van dichtbij: voor haar promotieonderzoek werkte ze een aantal jaar als contentspecialist, adviseur en (UX-)onderzoeker bij een van de grotere communicatie- en internetbureaus. Ook was ze (eind)redacteur van Frankwatching.com.