In deze training doorleef je in één of meer dagen je persona’s, samen met je collega’s van de afdeling Communicatie, maar misschien ook van andere afdelingen.

Inhoud

De invulling van de training kan wisselen, maar in elk geval krijg je handvatten om je communicatie met behulp van je persona’s te richten, te monitoren en te verbeteren:

  • We verdiepen ons in alle persona’s, bespreken ze grondig en delen met elkaar welke inzichten we belangrijk vinden
  • Vervolgens kijken we vanuit de verschillende perspectieven naar je dienstenaanbod, naar de klantreis en de online en offline communicatie van je organisatie. Wat valt daarbij op?
  • Ten slotte zetten we alle inzichten op een rij: wat doen we goed en wat doen we minder goed? Waarom past dat wel of niet bij je persona’s?

Resultaat

Aan het eind van elke trainingsdag vertalen we alle inzichten naar concrete verbeteringen in alle communicatie richting elke persona, waarbij we in kaart brengen wat er nodig is om ze te realiseren. We definiëren (pilot)projecten per persona, formuleren nieuwe communicatieboodschappen en stellen een communicatiekalender op.

Tip: in combinatie met andere workshops of onderzoek is deze workshop nóg effectiever

Deze training wordt vaak ingezet door onze opdrachtgevers als vervolg op persona-ontwikkeling of ter voorbereiding op klantreisworkshops: