Design sprints & procesbegeleiding

Je signaleert knelpunten in je dienstverlening of communicatie, dus het wordt hoog tijd om de koppen weer eens bij elkaar te steken. Of er is aanleiding om (opnieuw) te kijken naar je strategie. Maar waar begin je? Hoe zorg je voor een effectief proces en draagvlak bij iedereen die er toe doet? En hoe borg je waardevolle uitkomsten?

Wij helpen je er graag bij. In een of meer sessies, bij jou in huis of op een inspirerende locatie. Samen bepalen we de opzet en invulling van de sessie(s). We denken na over inspirerende en effectieve werkvormen. En begeleiden het gesprek. Natuurlijk leggen we de resultaten vast, en leveren ze op in de vorm die het beste bij je vraagstuk en organisatie past.

We helpen vaak bij:

  • Ontwikkelen van dienstverleningsvisie of dienstverleningsconcept
  • Ontwerpen van klantgerichte werkwijze en/of organisatie
  • Ontwerpen van klantgerichte (digitale) diensten of producten
  • Formuleren van (digitale) dienstverlenings-/communicatiestrategie en plan van aanpak
  • Ontwikkelen en toetsen van corporate story
  • Diverse creatieve brainstorms, kennis- en inspiratiesessies

Workshops en inspiratiesessies

Future framing sprint Inclusieve dienstverlening

In de Future framing sprint Inclusieve dienstverlening voeren we met jou het gesprek over het inrichten van inclusieve publieke dienstverlening. Van visie tot roadmap! Zo werk je vanuit concrete actiepunten naar de gewenste situatie.

Persona’s en klantprofielen

Je vermoedt dat persona’s en klantprofielen ook in jouw organisatie waarde toevoegen, maar je wilt eerst eens een introductie. Of je wilt juist snel starten met persona’s. Misschien heb je al persona’s gemaakt, maar wil je ze meer tussen de oren van je medewerkers krijgen. Afhankelijk van je wensen helpen we je in een of meer dagdelen om je klanten een gezicht te geven. Deze workshops helpen je verder:

Klantreis en klantervaring

Je wilt meer zicht op de ervaring van je klanten. En wil je handvatten om het hen makkelijker te maken, hen beter te bedienen of zelfs te verrassen? We helpen je graag om in een of meer dagdelen de klantreis in kaart te brengen, en vervolgens te bepalen waar het beter kan of moet. Deze workshop helpt je verder:

Klantreis en organisatie (service blueprint)

Je wilt ervoor zorgen dat klanten hun tijd waardevol besteden, als ze hun zaken met je organisatie regelen. Maar je wilt ook dat je medewerkers de juiste dingen op het juiste moment en op de juiste manier doen. Dat botst soms. Herkenbaar? Dat zal wel, want veel organisaties worstelen hiermee. Het helpt dan om in een of meer dagdelen de klantreis én de bijbehorende processen in kaart te brengen, en vervolgens te bepalen waar het beter kan of moet. Deze workshop helpt je verder:

Klantreis en communicatie

Je weet wat je wel of niet moet doen om je klanten beter te bedienen. Maar je worstelt met de vraag wat je wanneer tegen wie moet zeggen. Hoe verloopt tijdens de klantreis de interactie tussen je organisatie en je klant? Wat is er nodig om je communicatie te verbeteren? Deze workshop helpt je verder: