De toekomst verkennen en samen een toekomstbeeld formuleren

Met ons beproefde proces bereid je jezelf én je dienstverlening voor op wat komen gaat. We verkennen samen de toekomst voor jouw organisatie, en formuleren een scherpe toekomstvisie.

Het proces van toekomstverkennen weergegeven

 

Strategie ontwikkelen

Innoveren is een werkwoord. Met andere woorden: je kunt er lang en breed over praten, maar op enig moment is het tijd voor actie. Daar moet een strategie aan ten grondslag liggen. Vanuit je toekomstvisie brengen we samen in kaart welke randvoorwaarden er zijn. We formuleren mijlpalen en oplossingsrichtingen. Samen formuleren we welke innovatie- en verbeterinitiatieven of experimenten er mogelijk zijn, geclusterd in strategische pijlers. Die zetten we uit in de tijd en in ‘sporen’ – zo ontwerpen we samen de contouren van je innovatieportfolio. En onstaat een routekaart die richting geeft én ruimte houdt voor verandering. Ook geeft die strategie inzicht in overkoepelende doelen, financiële kaders, mijlpalen en overige randvoorwaarden. Daarmee heb je alle afwegingscriteria die nodig zijn om je innovatieproces te monitoren en te managen.