Experimenten en interventies voor maatschappelijke vraagstukken – Social design

Veel maatschappelijke vraagstukken zijn niet zo maar op te lossen. Ze zijn veranderlijk, moeilijk te definiëren, en er zijn veel partijen bij betrokken. Vaak spelen veel factoren een rol, die elkaar beïnvloeden – net zoals verschillende taaie vraagstukken elkaar beïnvloeden. Ze kunnen zelden door één afdeling, organisatie of instantie worden opgelost.

Wij brengen partijen bij elkaar, zorgen voor een eenduidig beeld van het vraagstuk én de mogelijke oplossingen. We begeleiden het ontwerpproces van mogelijke interventies, waarbij alle partijen een gelijke inbreng hebben. Daarbij vertrekken we altijd vanuit de leefwereld van mensen, die we in kaart brengen met empathisch onderzoek. Soms werkt het echter beter om een systeem echt te ervaren en samen van binnenuit te veranderen; dan past actieonderzoek beter als oplossingsvorm. In alle gevallen levert onze werkwijze onverwachte inzichten en oplossingen met positieve impact op.

Publieke dienstverlening innoveren of verbeteren – Service design

Vanuit écht begrip van je klanten en hun ervaringen, ontwerpen we samen met jou en je collega’s je nieuwe diensten. Of verbeteren en vernieuwen we bestaande service. We formuleren een heldere visie op dienstverlening en ontwikkelen een effectief dienstverleningsconcept – digitaal én offline. We brengen alle kanalen in lijn met een scherpe (omnichannel)strategie. En zorgen ervoor dat alle mensen afdelingen, processen en systemen optimaal bijdragen aan een geweldige klantervaring.

Samen borgen we dat communicatie, technologie en tools je mensen én je processen goed ondersteunen. Dat iedereen weet wat hij wanneer op welke manier moet doen, en in staat is om samen te werken en kennis te delen. We werken aan een servicecultuur. En zorgen dat je alle handvatten hebt om te kunnen sturen en optimaliseren.

(Re)framing the future – Visie en strategie ontwikkelen

In de wereld van vandaag, veranderlijk en soms verradelijk, kun je je dienstverleningsstrategie eigenlijk alleen maar geleidelijk en holistisch ontwerpen. Zou houd  je ruimte voor veranderende omstandigheden en de impact daarvan. Met ons beproefde proces bereid je jezelf én je dienstverlening voor op wat komen gaat. We verkennen de toekomst voor jouw organisatie, en formuleren een scherpe toekomstvisie. Vervolgens ontwikkelen we samen de strategie om daar te komen.

Verandering waarmaken – Innovatie-, transitie- en verandermanagement

Ten slotte nemen we je graag werk uit handen. Bijvoorbeeld door overzicht te brengen in en gestructureerd te werken aan innovatie en organisatie-ontwikkeling. We helpen je ook bij het implementeren een nieuwe visie of dienstverleningsconcept. We ondersteunen bij het managen en opschalen van innovaties. En kunnen tijdelijk een afdeling of team begeleiden bij veranderingen die nodig zijn.

In alle gevallen leren we je organisatie goed kennen en helpen we je van binnenuit. Met een praktische aanpak, training en coaching verankeren we excellente service en innovatie in het DNA van je organisatie – stapsgewijs en behapbaar. Als adviseur, op afstand en afroep. Of juist hands-on en op locatie, als project-, programma- of interimmanager.