Experimenten en interventies voor maatschappelijke vraagstukken – Social design

Veel maatschappelijke vraagstukken zijn niet zo maar op te lossen. Ze zijn veranderlijk, moeilijk te definiëren, en er zijn veel partijen bij betrokken. Vaak spelen veel factoren een rol, die elkaar beïnvloeden – net zoals verschillende taaie vraagstukken elkaar beïnvloeden. Ze kunnen zelden door één afdeling, organisatie of instantie worden opgelost.

Wij brengen partijen bij elkaar, zorgen voor een eenduidig beeld van het vraagstuk én de mogelijke oplossingen. We begeleiden het ontwerpproces van mogelijke interventies, waarbij alle partijen een gelijke inbreng hebben. Daarbij vertrekken we altijd vanuit de leefwereld van mensen, die we in kaart brengen met empathisch onderzoek. Soms werkt het echter beter om een systeem echt te ervaren en samen van binnenuit te veranderen; dan past actieonderzoek beter als oplossingsvorm. Of we maken de vernieuwing in experimenten tastbaar met prototypes. In alle gevallen levert onze werkwijze onverwachte inzichten en oplossingen met positieve impact op.

Publieke dienstverlening innoveren of verbeteren – Service design

Vanuit écht begrip van mensen en hun ervaringen, ontwerpen we samen met jou en je collega’s je nieuwe diensten. Of verbeteren en vernieuwen we bestaande service. We ontwerpen een effectieve dienstverleningsconcepten – digitaal én offline. We brengen alle kanalen in lijn met een scherpe (omnichannel)aanpak. En zorgen ervoor dat alle mensen afdelingen, processen en systemen optimaal bijdragen aan een geweldige ervaring.

Samen zorgen we ervoor dat communicatie, technologie en tools je mensen én je processen goed ondersteunen. Dat iedereen weet wat hij wanneer op welke manier moet doen, en in staat is om samen te werken en kennis te delen. We werken aan een servicecultuur. En regelen dat je alle handvatten hebt om te kunnen sturen en optimaliseren.