Samen innoveren: service design is teamwork

We helpen je met service design-methodieken om je service te innoveren. Nieuwe diensten ontwikkelen of bestaande diensten verbeteren. Daarbij heb je zelf een zeer actieve rol: jij kent jouw domein immers het beste. Dat koppelen we aan onze kennis van klantgerichte innovatie en aan inzicht in (de ervaring van) je klanten.

Met wat we weten over de ervaring van je klanten, analyseren we je propositie, dienstverleningsconcept, organisatiestructuur, cultuur, processen en andere randvoorwaarden. Zo zoeken we naar innovatiekansen.

Op basis van deze input ontwikkelen we samen het nieuwe concept. Natuurlijk helpen we je ook om deze kansen te verzilveren, door de concepten uit te werken in prototypes en slimme presentatietools. Zo kunnen we de ideeën uitleggen aan je klanten, en dat helpt ons om ze te testen. Wanneer we zeker weten dat het gaat werken, helpen we je om de oplossingen vervolgens duurzaam te implementeren in je organisatie.

 

Service design verbetert de hele klantreis

In elke stap van de klantreis heeft je klant een ervaring met je organisatie, producten en diensten. Van de oriëntatie op je product tot en met het contact met je klantenservice: al deze contactmomenten of touchpoints moeten je klant een goed gevoel geven.

We kijken daarom naar de hele klantreis. Waarbij er geen heilige huisjes zijn: we raken alle 7 bouwstenen van de klantgerichte organisatie.