Persona’s en profielen

Persona’s en klantprofielen helpen je om klanten beter te begrijpen. En om het perspectief van je klanten te borgen in de dagelijkse activiteiten van je organisatie. Met persona’s heb je handvatten om je beter in je klanten te verplaatsen. En met klantprofielen kun je hen écht op maat van dienst zijn – data-driven en gepersonaliseerd.

Klantreis en klantervaring

Een klantreis of customer journey beschrijft hoe je klanten rond een onderwerp, product of dienst in contact komen met jouw organisatie. We brengen de klantreis in kaart én achterhalen de ervaring van je klanten. Wat doen ze wanneer, met welk doel en via welk kanaal? Wat gaat goed, waar haken ze af? Welke processen en systemen raken de klant? We laten je zien wat er gebeurt en wat het effect daarvan is op hun ervaring. Vervolgens koppelen we de klantervaring aan wat je organisatie moet doen om te verbeteren of vernieuwen.

Leefwereld, behoeften en gedrag

Wij helpen je om de behoeften, verwachtingen, gedrag en leefwereld van je klanten in kaart te brengen. Met beproefde onderzoeksvormen als contextmapping, etnografisch onderzoek en effectieve methoden als data-analyse, diepte-interviews en enquêtes, beantwoorden we vragen als: Welke onderwerpen en diensten zijn écht belangrijk voor mensen? Hoe kijken ze naar vraagstukken en situaties? Wat verwachten je klanten van je dienstverlening? Wat willen ze weten en wat hebben ze nodig?

Usability en gebruiksvriendelijkheid

We helpen je inzicht te krijgen in hoe je klanten je digitale dienstverlening ervaren. Waar liggen knelpunten, wat kan beter? Hoe kun je conversie verhogen? We doen usabilityonderzoek met beproefde methodieken: scenarioanalyses, eyetracking, gebruikerstests en expert reviews. Op afstand of face-to-face. En zorgen voor een heldere rapportage met duidelijke actiepunten.

Overige onderzoeksmethoden

Wil je meer weten over de andere onderzoeksmethoden die we inzetten? Bekijk het overzicht van onderzoeksvormen!