Actiegericht inzicht: onderzoek met een duidelijk doel

Het onderzoek dat wij doen, heeft altijd een scherp omlijnd doel. Bijvoorbeeld:

 • Ontdekken hoe je mensen met complexe problemen en nauwelijks werkervaring tóch het zelfvertrouwen kunt geven om zich te ontwikkelen, en uiteindelijk een baan of opleiding te vinden.
 • In kaart brengen wat aankomend studenten in Nederland én daarbuiten belangrijk vinden, om te bepalen hoe je hen kunt helpen om hun studiekeuze te maken.
 • Inventariseren hoe zorgaanbieders de regels én dienstverlening van de toezichthouder ervaren en gebruiken, om met dat inzicht die dienstverlening te verbeteren.

Wat het doel ook is, ons onderzoek geeft laat zien hoe thema’s, onderwerpen, vraagstukken en dienstverlening mensen raken in hun dagelijks leven en (sociale) omgeving. Dat inzicht vertalen we naar innovatiekansen en oplossingsrichtingen waarin mensen weer voorop staan.

Onderzoek is dan ook altijd de basis van onze strategie- en innovatieprojecten.

Combinatie van beproefde methodes

Onze onderzoeken bestaan meestal uit een combinatie van methodes. Data-analyse en deskresearch vormen de basis. Veldwerk, gesprekken en observatie zijn standaardingrediënten. Inzicht in doelgroepen en een overzicht van innovatiekansen is altijd het resultaat.

Onderzoeksvormen en -technieken die we vaak gebruiken, zijn bijvoorbeeld contextmapping, ontwerpend onderzoek, actieonderzoek, data-analyse, gebruikersonderzoek en design research, guerilla-onderzoek, design probes en straatgesprekken, interviews, focusgroepen en groepsgesprekken.

Vast proces, nauwe samenwerking

Hoewel de invulling van het onderzoek van vraag tot vraag verschilt, doorlopen we vrijwel altijd een vast proces. Daarbij werken we nauw samen met onze opdrachtgever en andere stakeholders.

 1. Challenge-sessie. We definiëren de onderzoeksvraag en -doelstellingen haarscherp. Zo borgen we dat alle betrokkenen hetzelfde beeld van nut, noodzaak en aanpak hebben.
 2. Denktanksessie. We brengen alles wat we al (denken te) weten over de doelgroep in kaart. Eerste inzichten uit een data-analyse en deskresearch geven richting aan de sessie.
 3. Respondenten werven. In veel gevallen werven we heel gericht, samen met de opdrachtgever, deelnemers aan het onderzoek. Soms helpt het om een respondentenbureau in te schakelen.
 4. Veldonderzoek. We gaan in gesprek met doelgroepen, en zoeken naar antwoorden op de onderzoeksvraag. Dat doen we bij voorkeur in hun natuurlijke context. Daarbij gebruiken we verschillende onderzoeksvormen, technieken en tools.
 5. Analyse en innovatiekansen in kaart. Na een gedegen vooranalyse, gaan we samen in een werksessie op zoek naar de innovatiekansen die uit de inzichten volgen. Zo ontstaat een innovatieportfolio met een verbeterroadmap en experimenten.

Concrete resultaten waar je echt mee verder kunt

Onze onderzoeken leveren resultaten op waar je direct mee aan de slag kunt:

 • Persona’s of klantprofielen geven data en onderzoeksresultaten een gezicht. Daarmee kun je je beter in mensen verplaatsen. En gepersonaliseerde, datagedreven dienstverlening bieden.
 • Klantreizen maken de ervaring van mensen verhaalbaar, laten precies zien wat er gebeurt en wat het effect daarvan is op hun ervaring. Zo kun je bepalen wat je organisatie of netwerk moet doen om te verbeteren of vernieuwen.
 • Aanbevolen experimenten en verbeterroadmap geven handvatten om snel verbeteracties en oplossingsrichtingen uit te werken, prototypes te ontwerpen en met echte mensen te testen. Wij helpen daar graag bij.

We deden onder meer empathisch onderzoek voor:

Foto van Henrieke Bruins

Henrieke Bruins, Wageningen University & Research

“De aanpak van Customer Revolution paste perfect bij onze organisatie. Het onderzoek gaf ons waardevolle inzichten, waarmee wij onze strategie en werkwijze goed kunnen opbouwen. Een fijne en professionele samenwerking waar wij zeker nog eens gebruik van gaan maken.”

Een levenslange relatie met jonge alumni [case]

Lycia Bakker, Start Foundation

“Customer Revolution begreep ons werkveld heel goed. Hun aanpak en expertise leverde waardevolle inzichten op, die de basis vormen voor onze werkwijze om oudere werkzoekenden aan een baan te krijgen. De samenwerking bracht veel energie op professioneel en persoonlijk vlak”

55-plussers ondersteunen in hun zoektocht naar werk [case]