Projecten en opdrachtgevers

Onze opdrachtgevers, hoe verschillend ze soms ook zijn, hebben 1 ding gemeen: ze geloven dat ze hun dienstverlening zo simpel en makkelijk mogelijk moeten maken voor hun klanten. Daarom zorgen ze dat ze hun klanten écht leren kennen, meten en monitoren ze ervaringen. En werken ze op basis van dat inzicht doorlopend aan verbetering en vernieuwing. Dat past bij onze overtuiging. We zijn dan ook trots op alle organisaties waar we mee samenwerken in overheid, onderwijs, (jeugd)zorg en welzijn, werk en inkomen, infrastructuur en transport, wonen, energie en water, justitie en veiligheid.

Workshops klantreizen op Denktank IZO

Tweemaal per jaar organiseert Zorginstituut Nederland een Denktank IZO (Informatievoorziening Zorg en Ondersteuning). Tijdens de tweede editie van 2017 gingen 110 deelnemers in Corpus Congress Center aan de slag met het thema ‘de stem van de klant’. Hoe kunnen we samen met burgers de informatievoorziening van zorg en ondersteuning vernieuwen en verbeteren? Onze workshop “Klantreizen: inzicht in de ervaring van je klant” paste perfect in het programma.

Lees meer

Betere interne dienstverlening aan de medewerkers van Brandweer en GGD

Service is van ons allemaal, en iedereen is op zijn eigen terrein verantwoordelijk voor continue verbetering. Dat, zo vonden de clusterhoofden Informatiemanagement en ICT van de Veiligheidsregio Fryslan, zou elke medewerker van de kolom Bedrijfsvoering op een positieve manier tussen de oren moeten krijgen. Ze zochten een methode die de verschillende afdelingen binnen de kolom Bedrijfsvoering helpt om hier onderling doorlopend het gesprek over aan te gaan. Aan Customer Revolution de vraag om daarbij te helpen.

Lees meer

Persona’s geven de medewerkers van de Brandweer en GGD een gezicht

De Veiligheidsregio Fryslan wilde meer inzicht in de verschillende typen medewerkers binnen de Brandweer en de GGD, in hun dagelijkse werkdag en in hun behoeften op het gebied van interne dienstverlening. Doel: betere service. Maar ook: beter begrip van de context en omstandigheden waarin zij hun werk doen. Aan Customer Revolution de vraag om hun klanten letterlijk een gezicht te geven.

Lees meer

Betere dienstverlening met persona’s, klantreis en service blueprint

Continu verbeteren staat hoog op de agenda van de gemeente Roosendaal. Het Verbeterteam van de gemeente neemt daarin het voortouw, werkend vanuit de LEAN-methode. Maar het team realiseerde zich dat ze met LEAN vooral naar procesoptimalisatie kijkt, en de ervaring van de klant onvoldoende meeneemt. Aan Customer Revolution de vraag te helpen om klantervaring een stevige plek in de werkwijze en verbeteractiviteiten te geven.

Lees meer

Meten en monitoren tevredenheid en ervaring studentendienstverlening

De Vrije Universiteit Amsterdam wil studenten en medewerkers helpen om het beste uit zichzelf te halen. Wij ondersteunen de VU in een langdurige samenwerking bij het inrichten, monitoren en structureel optimaliseren van de studentendienstverlening. Bijvoorbeeld met het bieden van inzicht in de ervaring van studenten met de dienstverlening.

Lees meer

Ontdek hoe wij jou kunnen helpen

Contact

Of bel Boudewijn Bugter 06 24 24 68 58