Cases en opdrachtgevers

Onze opdrachtgevers geloven dat, bij de taaie maatschappelijke problemen die ze moeten tackelen, de sleutel tot een oplossing altijd in de leefwereld van mensen ligt. Daarom willen ze die leefwereld écht begrijpen. Zodat ze op basis van dat inzicht actief kunnen (samen)werken aan transitie. Aan oplossingen met impact. En zodat ze hun dienstverlening doorlopend kunnen verbeteren en vernieuwen. Dat past bij onze overtuiging. We zijn dan ook trots om samen te werken met organisaties in overheid, onderwijs, (jeugd)zorg en welzijn, werk en inkomen, infrastructuur en transport, wonen, energie en water, justitie en veiligheid.

Medewerkers van Brandweer en GGD beter ondersteunen in hun dagelijks werk

Service is van ons allemaal, en iedereen is op zijn eigen terrein verantwoordelijk voor continue verbetering. Dat, zo vonden de clusterhoofden Informatiemanagement en ICT van de Veiligheidsregio Fryslan, zou elke medewerker van de kolom Bedrijfsvoering op een positieve manier tussen de oren moeten krijgen. Ze zochten een methode die de verschillende afdelingen binnen de kolom Bedrijfsvoering helpt om hier onderling doorlopend het gesprek over aan te gaan. Aan Customer Revolution de vraag om daarbij te helpen.

Lees meer

Medewerkers van de Friese Brandweer en GGD beter leren kennen en begrijpen

De Veiligheidsregio Fryslan wilde meer inzicht in de verschillende typen medewerkers binnen de Brandweer en de GGD, in hun dagelijkse werkdag en in hun behoeften op het gebied van interne dienstverlening. Doel: betere service. Maar ook: beter begrip van de context en omstandigheden waarin zij hun werk doen. Aan Customer Revolution de vraag om hun klanten letterlijk een gezicht te geven.

Lees meer

Gemeentelijke dienstverlening klantgericht verbeteren – zonder efficiëntie uit het oog te verliezen

Continu verbeteren staat hoog op de agenda van de gemeente Roosendaal. Het Verbeterteam van de gemeente neemt daarin het voortouw, werkend vanuit de LEAN-methode. Maar het team realiseerde zich dat ze met LEAN vooral naar procesoptimalisatie kijkt, en de ervaring van de klant onvoldoende meeneemt. Aan Customer Revolution de vraag te helpen om klantervaring een stevige plek in de werkwijze en verbeteractiviteiten te geven.

Lees meer

Meten en monitoren tevredenheid en ervaring studentendienstverlening

De Vrije Universiteit Amsterdam wil studenten en medewerkers helpen om het beste uit zichzelf te halen. Wij ondersteunen de VU in een langdurige samenwerking bij het inrichten, monitoren en structureel optimaliseren van de studentendienstverlening. Bijvoorbeeld met het bieden van inzicht in de ervaring van studenten met de dienstverlening.

Lees meer

Ontdek hoe wij jou kunnen helpen

Contact

Of bel Boudewijn Bugter 06 24 24 68 58