Cases en opdrachtgevers

Onze opdrachtgevers geloven dat, bij de taaie maatschappelijke problemen die ze moeten tackelen, de sleutel tot een oplossing altijd in de leefwereld van mensen ligt. Daarom willen ze die leefwereld écht begrijpen. Zodat ze op basis van dat inzicht actief kunnen (samen)werken aan transitie. Aan oplossingen met impact. En zodat ze hun dienstverlening doorlopend kunnen verbeteren en vernieuwen. Dat past bij onze overtuiging. We zijn dan ook trots om samen te werken met organisaties in overheid, onderwijs, (jeugd)zorg en welzijn, werk en inkomen, infrastructuur en transport, wonen, energie en water, justitie en veiligheid.

Betere, integrale aanpak van multiproblematiek in gezinnen

Hoe kun je de aanpak van multiproblematiek in gezinnen verbeteren? Door het perspectief van de gezinnen centraal te zetten. Het ministerie van Justitie en Veiligheid vroeg ons hierbij te helpen. We deden onderzoek naar de leefwereld, behoeften en verwachtingen van gezinnen én professionals. Samen met onze vrienden van OSAGE zetten we de inzichten om in klantreizen, die samen met een onderzoeks- en adviesrapport concrete handvatten geven voor verbeteringen.

Lees meer

Beter begrip van situatie en context studenten en medewerkers

Online je cijfers raadplegen. Mobiel afspraken plannen met je studieadviseur. Nog snel even in de tram checken waar je later vandaag colleges hebt. Bij een toonaangevende onderwijsinstelling mag je als student én als medewerker een service verwachten die van deze tijd is. De Vrije Universiteit (VU) Amsterdam zette de digitalisering in met een reeks persona’s als gids. Waarbij deze persona’s niet alleen de studenten vertegenwoordigen, maar ook de medewerkers. Zo kon en kan de digitale dienstverlening aan alle kanten worden geoptimaliseerd.

Lees meer

Anders kijken naar Rotterdammers: persoonlijker begeleiden naar werk

Met de service Mijn Werkkompas kan de gemeente Rotterdam mensen met een bijstandsuitkering persoonlijk en op maat helpen. Bij het zoeken naar werk én bij het werken aan de uitdagingen in hun leven. Samen met management, beleid en uitvoering ontwikkelden en implementeerden we het concept en een bijpassende nieuwe aanpak voor de begeleiding, inclusief klantproces, instructies, trainingen en digitale tooling.

Lees meer

Innovatieve, persoonlijke digitale dienstverlening in 2020

Gemeente Tilburg heeft haar (digitale) dienstverlening en communicatie goed op orde. Maar Tilburg wil niet op haar lauweren rusten. Ze is klaar voor the next level: excellente en écht gepersonaliseerde dienstverlening, nóg meer vanuit de leefwereld, behoeften en ambities van inwoners. Customer Revolution hielp bij het formuleren van een toekomstbeeld en de strategie om daar te komen.

Lees meer

Medewerkers van Brandweer en GGD beter ondersteunen in hun dagelijks werk

Service is van ons allemaal, en iedereen is op zijn eigen terrein verantwoordelijk voor continue verbetering. Dat, zo vonden de clusterhoofden Informatiemanagement en ICT van de Veiligheidsregio Fryslan, zou elke medewerker van de kolom Bedrijfsvoering op een positieve manier tussen de oren moeten krijgen. Ze zochten een methode die de verschillende afdelingen binnen de kolom Bedrijfsvoering helpt om hier onderling doorlopend het gesprek over aan te gaan. Aan Customer Revolution de vraag om daarbij te helpen.

Lees meer

Medewerkers van de Friese Brandweer en GGD beter leren kennen en begrijpen

De Veiligheidsregio Fryslan wilde meer inzicht in de verschillende typen medewerkers binnen de Brandweer en de GGD, in hun dagelijkse werkdag en in hun behoeften op het gebied van interne dienstverlening. Doel: betere service. Maar ook: beter begrip van de context en omstandigheden waarin zij hun werk doen. Aan Customer Revolution de vraag om hun klanten letterlijk een gezicht te geven.

Lees meer

Gemeentelijke dienstverlening klantgericht verbeteren – zonder efficiëntie uit het oog te verliezen

Continu verbeteren staat hoog op de agenda van de gemeente Roosendaal. Het Verbeterteam van de gemeente neemt daarin het voortouw, werkend vanuit de LEAN-methode. Maar het team realiseerde zich dat ze met LEAN vooral naar procesoptimalisatie kijkt, en de ervaring van de klant onvoldoende meeneemt. Aan Customer Revolution de vraag te helpen om klantervaring een stevige plek in de werkwijze en verbeteractiviteiten te geven.

Lees meer

Meten en monitoren tevredenheid en ervaring studentendienstverlening

De Vrije Universiteit Amsterdam wil studenten en medewerkers helpen om het beste uit zichzelf te halen. Wij ondersteunen de VU in een langdurige samenwerking bij het inrichten, monitoren en structureel optimaliseren van de studentendienstverlening. Bijvoorbeeld met het bieden van inzicht in de ervaring van studenten met de dienstverlening.

Lees meer

Ontdek hoe wij jou kunnen helpen

Contact

Of bel Boudewijn Bugter 06 24 24 68 58