Wat hield onze workshop in?

In twee verschillende workshops gingen in totaal ongeveer 50 deelnemers aan de Denktank-dag aan de slag. Dat deden ze aan de hand van een casus, waarin mevrouw Jansen op zoek gaat naar een verzorgingstehuis voor haar moeder die begint te dementeren en daarbij met verschillende organisaties in de keten in contact komt. Voordat ze zich over de klantreis bogen, verdiepten ze zich met behulp van een empathy map meer in mevrouw Jansen, haar gevoelens, verwachtingen en angsten. Vervolgens brachten zij de reis van mevrouw Jansen in kaart. De knelpunten die daarin naar voren kwamen, bogen ze om in verbeterideeën.

In het onderstaande filmpje zie je flarden van onze workshop, die de verschillende deelnemers heel leuk én waardevol vonden.

Lees meer over onze workshop Klantreizen: inzicht in de ervaring van je klant

Wat is de Denktank IZO?

De Denktank IZO is een activiteit van Informatievoorziening Zorg en Ondersteuning (IZO). Op de Denktank gaan we aan de slag met innovaties in de digitale informatievoorziening. Van detecteren van nieuwe ontwikkelingen, naar denken, naar doen, naar doorleven en doorgeven.

Met elkaar denken informatiemanagers en beleidsmedewerkers van patiëntenorganisaties, gemeenten, zorgaanbieders, verzekeraars en bestuur- en uitvoeringsorganisaties na over de verwachte impact van innovaties op de zorg en ondersteuning.