Draagvlak creëren binnen alle disciplines

Vooraf bespraken we uitgebreid de wensen van RWS, bepaalden we de werkvormen en de globale opzet van de driedaagse. Daarin bouwden we ruimte in voor aanpassingen van het programma: want juist bij een design sprint is de uitkomst altijd onzeker, en wil je de vrijheid om het programma aan te passen naar wat echt nodig is om te bespreken.

In een driedaagse pressure cooker ‘sloten we onszelf op’ met een multidisciplinair team. Daarin zaten vertegenwoordigers vanuit verschillende disciplines om belangrijke vraagstukken te bespreken, te beantwoorden en vooral keuzes te maken. Iedere specialist nam eigen vakkennis mee. Zo konden we de vraagstukken vanuit verschillende invalshoeken bekijken. Dit zorgde ervoor dat de uitkomsten breed worden gedragen binnen alle disciplines. Bij de aftrap waren ook MT-leden aanwezig. Door MT leden al vroeg in het proces aan te haken en mee te nemen in de werkwijze en beslisroute creëer je binnen het management draagvlak en enthousiasme voor de resultaten uit de design sprint.

Doelgroepen snel voorzien van de juiste informatie

De uitkomsten van de design sprint verwerkten we in een rapportage met daarin opgenomen: resultaten, aanbevelingen en vervolgstappen. Samen met een aantal deelnemers aan de pressure cooker sessies hebben we de resultaten aan het MT gepresenteerd. De resultaten werden met veel enthousiasme ontvangen! Rijkswaterstaat gaat nu zelf verder aan de slag met de praktische uitwerking van de resultaten uit de sessies en de doorontwikkeling van de online nieuwsvoorziening.