Visie op digitale dienstverlening: richting voor komende jaren

We startten met het vergaren van inzicht in de trends, ambities en uitgangspunten voor digitale dienstverlening voor de nieuwe gemeente. We organiseerden een workshop met het MT, waarin we de belangrijkste trends op een rij zetten, en daarbij de kansen en bedreigingen benoemden. Vervolgens bespraken we de ambities, belangrijkste doelgroepen en de uitgangspunten voor de visie op digitale dienstverlening.  Dit werkten wij uit in een Groot, Gedurfd Doel: een scherp visiestatement dat beschrijft waar de gemeente Meierijstad voor staat en voor gaat.

Toptakenonderzoek geeft inzicht in behoeften, wensen en ervaringen klanten

Parallel daaraan deden we onderzoek om inzicht te krijgen in de wensen, behoeften en ervaringen van klanten. We combineerden een toptakenonderzoek met ons interne Empathie-Assessment. Met dat laatste onderzoek kreeg de gemeente in beeld hoe goed ze haar klanten kent.

Online strategie, serviceprincipes en roadmap voor de komende jaren

De visie op digitale dienstverlening geeft richting aan alle online activiteiten voor de komende jaren, maar is nog niet heel concreet. Bovendien is Meierijstad een fusiegemeente; daarom was het belangrijk om de ‘neuzen dezelfde kant op te krijgen’.

In een aantal strategieworkshops met een afvaardiging van verschillende afdelingen benoemden we daarom sámen concrete uitgangspunten voor digitale dienstverlening en serviceprincipes voor de nieuwe gemeente. We bepaalden concrete doelen en doelstellingen voor de komende jaren. En we inventariseerden wat er nodig is om de digitale dienstverlening goed op poten te krijgen. Daarmee heeft de gemeenten handvatten voor het ontwikkelen en managen van een nieuwe website, en voor het uitvoeren van de online strategie.