Van durven dromen…

De doelgroepen van Jeugdformaat zijn divers. Elke klantvraag is uniek en verdient maatwerk. Maar hoe doe je dat? In de inspiratiesessie koppelden we daarom via verschillende Design Thinking-methodieken de klant, haar behoefte én emoties aan de ambities en dienstverlening van Jeugdformaat. We lieten de deelnemers dromen over hun organisatie, praatten over kernwaarden van nu en voor later en formuleerden een Groot Gedurfd Doel.

…naar durven doen

Om meer inzicht te krijgen in de wensen en behoeften van de klant gebruikten we een casus uit de dagelijkse praktijk en gingen hierover met elkaar in gesprek. Hiervoor gebruikten we methodieken als een customer journey en de service blueprint. Deze uitwerking leidde tot een constructieve discussie over vraag, oplossingen, onderliggende processen en systemen met bijbehorende actiepunten voor de korte en lange(re) termijn. Zo creëerden we in vogelvlucht een gedragen fundament voor de verdere uitwerking van de strategische visie.

 

 

Perry Snel, manager Marketing en Communicatie

 

“Wij zoeken voortdurend de dialoog met onze cliënten om onze hulpverlening te verbeteren. Maar wij gaan verder. Het is belangrijk om soms eens helemaal los te komen van de dagelijkse praktijk. Om te dromen hoe dingen er uit zouden kunnen zien als je alles opnieuw zou mogen doen. Dan is het prettig als een buitenstaander je uitdaagt. Je laat zien wat anders kan. Dat is waarom wij deze sessie met Customer Revolution hebben georganiseerd. Het heeft ons verrassende nieuwe inzichten gegeven waarmee wij weer verder gaan.”